{مقاله} اطلاعاتی درمورد طراح UX-پارت 1

اطلاعاتی درمورد طراح UX-پارت 1

برای تعریف UXعبارات مختلفی به کار می رود که شاید همه آنها درست باشد. اما اساس تمام تعاریف در واقع یکی است.
طراح تجربه کاربری همیشه مراقب موارد نا پیدا است: اینکه چطور یک کاربر با محصول کار می کند و چطور به کمک آن
هدایت می شود. این وظیفه یک طراح تجربه کاربری است که از رفع نیازهای کاربر به کمک محصول مورد نظر اطمینان
پیدا کند.
اینکه کاربران بتوانند کاری که می خواهند را به راحتی، با سرعت و به خوبی انجام دهند.
یک طراح تجربه کاربری دقیقا چه کاری انجام می دهد؟
طراحی تجربه کاربری تنها به نرم افزار محصول محدود نمی شود. به تمام چیزهایی که با کاربر در ارتباط است مربوط است.
یک محصول فیزیکی مثل کیوسک اطلاع رسانی، بروشور یک طرح جدید برای سلامتی یا یک سرویس. در ویدئوی زیر
دکتر Don Normanپدر علم UXدر مورد مفاهیم ابتدایی UXتوضیح می دهد.

حتما همه شما می خواهید بیشتر راجع به UXاز منظر نرم افزار بدانید. شغل اصلی طراحان UXاین است که خرابکاری ها
و نقاط ضعف را در سیستم پیدا کنند. ممکن است تعریف خلاصه یک پروژه باشد، یا کمک به یک موسس باشد تا بفهمد که
محصول مورد نظرش برای چه کاری ساخته شده است، یا حتی ساده سازی یک فرآیند گیج کننده.
در تعریف سنتی طراح ،UXانجام وظایف زیر آمده است:


1.تحقیق از کاربر

گاهی اوقات یک پروژه با یک ایده، شرح یک مسئله یا خلاصه یک پروژه شروع می شود. در این مرحله، در بهترین حالت،
یک ایده مبهم از چیزی که باید انجام دهیم، داریم. اینجا جایی است که تحقیقات از کاربران آغاز می شود. اینجا جایی است
که باید وارد میدان شوید و از مردم سوال کنید، مصاحبه های حضوری ترتیب دهید، از نظرسنجی های آنلاین استفاده کنید
و نهایتا تحقیقات ثانویه را انجام دهید تا به اندازه لازم دانش جمع کنید.

2.بینش

تمام اطلاعات جمع آوری شده به شکل دلخواه و قابل درک برای گروه، خلاصه و سازماندهی می شوند. راحت ترین ابزار
برای انجام این کار، استفاده از Sticky-Notesمی باشد. گاهی اطلاعات در مراحل مختلفی مرتب می شود، گاهی اوقات
کل یافته ها از مشتری یا فرآیندها ترسیم می شوند. به تصویر کشیدن اطلاعات به این شکل، مفید است. زیرا مواردی که
موجب نارضایتی کاربران نهایی می شود، را مشخص می کند.

این مرحله کمک می کند تا اطلاعات را به بینش تبدیل کنیم. الآن چیزهایی که به پروژه مربوط و عملی هستند را در دست
داریم.

3.پرسونا

به محضی که بینش مرتبط را پیدا کنید، تیم شروع می کند راجع به کاربر نهایی فکر کند. یک راه برای ابراز احساس همدلی
با کاربر نهایی ساختن پرسوناست. این پرسونا به جای کاربر نهایی قرار می گیرد. طراحان باید جزئیات اصلی مثل اطلاعات
جمعیت شناختی را داشته باشند. تمام مواردی که به آنها علاقه دارد یا از آنها متنفرند را باید بدانند. حتی باید عمیق تر شوید،
اهدافشان، منابع الهامشان و همچنین جزئیات زندگی شان را در نظر بگیرید.

ادامه دارد...

تک پردازان