{برنامه نویسی} آموزش ساده برنامه نویسی سی شارپ (قسمت ششم)

آموزش سی شارپ

در این بخش به معرفی، نحوه تعریف و استفاده از آرایه ها را برسی می کنیم و مثال هایی را انجام می دهیم.

 

درباره آرايه:

  • آرايه ها متغيرهايی از جنس Reference هستند که در حافظه پشت سر هم قرار گرفته اند.

اصل: در صورتی می توان با متغيرهای Reference کار کرد که يا آنرا new کنيم و يا به يک شیء از قبل new شده ای اشاره کند!

  • آرايه ها Zero Based می باشند(یعنی اندیس اولین خانه همیشه برابر صفر است).
  • آرايه ها حالت خاصی از Collection ها می باشند.
  • انديس آخرين خانه آرايه، برابر است با تعداد خانه ها منهای يک.

انواع آرایه

آرایه ها در دو نوع تک بعدی و چند بعدی هستند.

در سی شارپ ما میتوانیم تا 60 بعد آرایه داشته باشیم.

و ما در این مقاله فقط آرایه های تک بعدی را آموزش می دهیم.

مثال: آرایه ای تک بعدی بنویسید که دارای 4 خانه باشد.

int[] Numbers;

Numbers = new int[4];

برای نوشتن آرایه ها ابتدا باید نوع داده سپس براکت باز و بسته و سپس نام آرایه را نوشت.

و در نهایت آن را new می کنیم و طول آن را می نویسیم و برای دسترسی به آرایه ها از نام و اندیس آرایه استفاده می کنیم.

 numbers [1] numbers [2]  numbers [3] ... numbers[n] 

 

مثال: آرایه ای تعریف کنید تا پنج نام را بگیرد و در خروجی نمایش دهد(نام ها در متغیری از نوع string باشد):

 

 static void Main(string[] args)
 {
 string[] Names;
 Names = new string[5];
 Names[0] = "Ali";
 Names[1] = "Ahmad";
 Names[2] = "Reza";
 Names[3] = "Sina";
 Names[4] = "Mohsen";

 Console.WriteLine(Names[0]);
 Console.WriteLine(Names[1]);
 Console.WriteLine(Names[2]);
 Console.WriteLine(Names[3]);
 Console.WriteLine(Names[4]);

 }

و آرایه را به این روش هم می شود مقدار دهی کرد:

Names = new string[5] { "Ali", "Ahmad", "Reza", "Sina", "Mohsen" };

و این مقادیر را نیز می توان به شیوه بالا چاپ کرد.