{برنامه نویسی} آموزش ساده برنامه نویسی سی شارپ (قسمت هفتم)

آموزش سی شارپ

در این بخش می خواهیم، با برخی از دستورات ساده ورودی و خروجی آشنا شویم و مثال هایی در این باره انجام دهیم.

متد WriteLine()

این متد از متد های کلاس Console می باشد و متنی را در خروجی چاپ کرده و یک خط به پایین می آید.

ورودی هایی که این متد(function) می گیرد، می تواند متن، عدد و انواع مختلف داده باشد و حتی می تواند خالی باشد که در این صورت فقط یک سطر به پایین می آید.

در مثال زیر نحوه استفاده را نشان داده ایم :

 static void Main(string[] args)
    {
      System.Console.WriteLine();/// not thing 
      System.Console.WriteLine(200);/// int type
      System.Console.WriteLine("Hello");/// string type
      System.Console.WriteLine(3.14);/// double type
      System.Console.WriteLine('a');/// char type
    }

و در خروجی این مقادیر نشان داده می شود :

C#

متد Write()

مثل متد قبل است اما دیگر بعد از چاپ به خط بعدی نمی رود.

در این مثال نحوه عملکرد این متد نشان داده شده است :

 

static void Main(string[] args)
    {
      System.Console.Write(1395);/// int type
      System.Console.Write('a');//// char type
      System.Console.Write("HELLO ");///string type
    }

خروجی برنامه

آموزش برنامه نویسی

برای این که در متن یک خط به پایین بیاییم می توانیم کاراکتر 'n\' را چاپ کنیم .

 

مثال

 static void Main (string[] args) 
 {
  System.Console.Write("Ali\nAlavi\n");
 }

 

خروجی برنامه

برنامه نویسی c#

متد ReadLine()

از این متد برای گرفتن ورودی استفاده می شود.

بعد از وارد کردن اطلاعات باید یک کلید Enter زده شود تا داده ها خوانده شوند.

و نوع داده ای که در آن اطلاعات ریخته می شود باید از نوع رشته(متن) یا کاراکتر باشد.

و برای استفاده های دیگر آن رشته(متن) را به نوعی که می خواهد تبدیل می کنیم.

در این مثال می خواهیم نام و نام خانوادگی را بگیریم و در کنار هم چاپ کنیم.

   static void Main(string[] args)    
    {
      string First, Last, Result;
      System.Console.Write("Enter First : ");
      First = System.Console.ReadLine();
      System.Console.Write("Enter Last : ");
      Last = System.Console.ReadLine();
      Result = First + "--" + Last;
      System.Console.WriteLine(Result);
    }

خروجی برنامه

آموزش c#

این دستورات، حد اقل دستورات ورودی و خروجی است که لازم است بدانید.