{مقاله} اطلاعاتی درمورد طراح UX-پارت 2

اطلاعاتی درمورد طراح UX-پارت 2

 

4.طوفان مغزی

صورت مسئله دقیق، بینش، دلخوری های مشتریان و پرسونا زمینه را برای طوفان مغزی آماده می کنند. یک طراح UXبرای
آنکه نهایت استفاده را از این مرحله داشته باشد، باید ذی نفعان گسترده ای را به این جلسه دعوت کنند. اعضای تیم، مشتریان،
برنامه نویسان و حتی کاربران نهایی بالقوه.
طوفان مغزی ابزاری مفید برای رسیدن به راه حل های بالقوه است و به کمک آن می تواند ایده های مختلف را همگرا
ساخت.

5.نگاشت تصویری و بازخوردهای اولیه

طوفان مغزی معمولا به یک سری ایده منجر می شود. اعضای تیم ایده های بالقوه را ترسیم می کنند. از ابزارهای متفاوتی
برای این منظور می توانند استفاده کنند: گاهی به کمک یک تابلو، گاهی هم به کمک نقشه راه، برخی اوقات نمونه های
دست ساز وبسایت و گاهی هم ساخت نمونه اولیه سرویس، کالا یا وبسایت.

این مدل ها به سرعت ساخته می شوند و به عنوان راهی برای گرفتن بازخورد اولیه از برخی ذی نفعان محسوب می شوند.
این فرآیند کمک می کند تا از حجم انبوهی از ایده های مختلف به 2الی 3ایده بالقوه که تیم بتواند با آن کار کند برسیم.

6.جریان های کاری

زمانی که تمام اطلاعات مورد نیاز برای ساختن آنچه که مشتری یا شرکت می خواهند در دسترس قرار گرفت، نوبت به طراح
UXمی رسد تا اطلاعات را ساماندهی کند. وقتی که زمان ساختن اپلیکیشن یا سایت فرا برسد، طراحان UXنقشه سایت  درست می کنند و جریان های کاری را برای اقداماتی که کاربر می خواهد انجام دهد می سازند. به این کار معماری اطلاعات
گفته می شود.

Wireframe .7 اولیه

ادامه دارد...

تک پردازان