راهنمای ارسال عکس

برای ارسال عکس از منو تنظیمات کاربری گزینه ارسال عکس را انتخاب کنید.

 

با استفاده از دکمه Choose File عکس خود را انتخاب کنید و روی دکمه ارسال کلیک کنید.