راهنمای ارسال رزومه

برای ارسال رزومه از منو تنظیمات کاربری گزینه ارسال رزومه را انتخاب کنید.

 

پس از آن فرم ارسال رزومه باز می شود. طبق عکس زیر رزومه را ارسال کنید