راهنمای خاتمه دسترسی به پایگاه

با انتخاب این گزینه پیغام زیر ظاهر می شود.

با کلیک بر روی دکمه من موافقم دسترسی شما به پایگاه خاتمه می یابد و کلیه فعالیتهای شما به حالت تعلیق در می آید و تمام مطالب شما به صورت غیر قابل نمایش قرار می گیرد.