راهنمای ویرایش مشخصات

از منوی تنظیمات کاربری گزینه ویرایش مشخصات را انتخاب کنید و اطلاعات خود را بروز رسانی کنید.

درنظر داشته باشید که پس از ویرایش مشخصات اگر قبلا مورد تایید مدیر پایگاه قرار گرفته بودید باید با مدیر پایگاه تماس حاصل نمائید تا مجدد حساب شما را تائید کند.

نکته: هر موردی را که تیک نزنید فقط برای مسئول سایت نمایش داده می شود.