آقای سینا بیات

نشانی پست الکترونيکی
شماره تلفن همراه
۰۰۹۸۹۳۷۰۴۹۵۸۹۴
تاريخ تولد
۱۳۶۷/۰۹/۱۰
نام محل کار
شرکت تک پردازان
عنوان شغلی
کارشناس فنی

نقش کاربر
مدير پايگاه
بازديد
۷۰۵
تاييد شده
زمان تاييد
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ [۰۸:۵۱:۲۰]
مسوول تاييد
آقای سینا بیات

فهرست مطالب